book mig

Persondatapolitik for JustCollab

Jeg forbereder mig på fremtiden ved at arbejde med disse retningslinjer for håndtering af persondata, og vil til enhver tid sørge for at være rustet til at opfylde kravene i lovgivningen på dette område. Min persondatapolitik fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Dataansvar

 

Databeskyttelse

Det er helt afgørende for mig, at mine samarbejdspartnere har tillid til, at jeg udelukkende behandler persondata, når det er nødvendigt af saglige grunde, og at jeg passer godt på dem. Persondata er ikke
virksomheders ejendom, men noget man låner i en begrænset periode og sletter, når den saglige grund til at opbevare dem ikke længere er til stede.

Behandling af persondata

Jeg behandler data om dig af saglige årsager for bl.a. at kunne yde en god service, sikre høj kvalitet i opgaver samt give samarbejdspartnere den bedste vejledning.

Jeg behandler følgende persondata:

  • Navn
  • Titel
  • Kontaktoplysninger
  • Kontaktlog når vi har været i dialog

Jeg anvender følgende databehandlere, som dine data kan være registreret hos af saglige årsager, herunder hosting:

  • Google
  • Cozycal
  • Kajabi
  • Dinero
  • Stripe

Omfang af persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun persondata, som er nødvendigt. Det faglige og saglige formål er afgørende for, hvilken type data om dig, det er nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare. Dette gælder også omfanget af data, idet persondata, som ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de var indsamlet til, slettes løbende.

Samtykke

Jeg indhenter dit samtykke, inden dine persondata behandles, med mindre der er et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte mig.

Videregivelse af persondata

Jeg videregiver aldrig dine persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, med mindre jeg har aftalt det med dig.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe dine persondata opbevares.

Hvis du mener, at de data, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved at kontakte mig. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at klage over min virksomheds behandling af dine persondata til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: https://www.datatilsynet.dk/